Форумот во Боговиње за приходите и расходите Shtyp
E martë, 30 Tetor 2012 15:34
bogovinje_2-golema.jpg Презентација за буџетот за општите планирани приходи и расходи за 2012 година и 2013 година, и за реализација на буџетот до септември 2012 година, се одржа на втората форумска сесија во Боговиње, што се спроведе на 10 октомври, во ресторанот „Флоар„. На оваа сесија, работната група составена од учесници на форумот ги презентираа стратешките приоритети за развој на општината за 2013 година: - Урбанистичко планирање и инфраструктура - Економија - Образование, спорт и култура - Заштита на животната средина – екологија Работните маси предлагаа и свои предлози за зголемување на приходите на општината.