Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Sesioni i radhës i forumit në Berovë Shtyp Email
E hanë, 27 Mars 2017 12:54

Berovo 6-1 WEBSesioni i gjashtë i forumit në Komunën e Berovës u mbajt më 17 shkurt, në prani të rreth 50 banorëve të komunës. I tërë sesioni ishte që të përmblidhen rezultatet e arritura nga procesi i forumit që zhvillohej nga fundi i vitit 2016.

Lexo ma...
 
Forumi në Berovë votoi për programin dhe projekte për vitin 2017 Shtyp Email
E hanë, 19 Dhetor 2016 10:44
Berovo 5-WEBKomuna e Berovës e mbajti sesionin e pestë të forumit në kuadër të procesit të forumit buxhetor më 7 dhjetor, në prani të rreth 55 banorëve të komunës. Forumi, në këtë sesion, përcaktoi si prioritet programin buxhetor për vitin 2017 – Programi për ndërtimin e ujësjellësit dhe kanalizimit, prej gjithsej gjashtë programeve buxhetore, si dhe 27 projekte.
Lexo ma...
 
Sesioni i katërt i forumit në Komunën e Berovës Shtyp Email
E martë, 06 Dhetor 2016 15:10
Berovo 4 1-WEBKomuna e Berovës e mbajti sesionin e katërt të forumit nga procesi i forumit buxhetor më 23 nëntor, në prani të rreth 80 banorëve. Forumi diskutoi për shpenzimet për rrugë dhe udhë lokale, planifikim urbanistik dhe kulturë dhe sport të Komunës së Berovës për vitin 2017, shpenzimet sipas Programit për ndërtim të ujësjellësit dhe kanalizimeve në Komunën e Berovës për vitin 2017, shpenzime sipas Programit për mbrojtje sociale dhe shpenzime sipas Programit për zhvillim lokal ekonomik në Komunën e Berovës për vitin 2017.  
Lexo ma...
 
Forumi në Komunën e Berovës diskutoi për tre programe buxhetore Shtyp Email
E martë, 15 Nandor 2016 12:25
Berovo 3 3-WEBKomuna e Berovës e mbajti sesionin e tretë të forumit më 9 nëntor, në prani të 80 banorëve të komunës. Forumi diskutoi për shpenzimet nga tre programet buxhetore – për Ndërtimin e rrugëve dhe udhëve lokale, për Planifikim urbanistik dhe për Kulturë dhe sport, në përputhje me të cilat banorët dhanë rreth 20 propozime dhe ide.
Lexo ma...
 
Forumi në Berovë diskutoi për të ardhurat Shtyp Email
E enjte, 27 Tetor 2016 12:49
Berovo 2 2-WEBKomuna e Berovës e mbajti sesionin e dytë të forumit nga proceset buxhetore më 26 tetor, në hapësirat e SHMK “Aco Ruskovski”, ku u vazhdua puna e gjashtë tavolinave të punës. Në fillim të forumit është bërë një pasqyrim i sesionit paraprak, pas çka nga ana e përfaqësuesit të grupit punues u prezantuan prioritetet e përcaktuara të sesionit të parë të forumit. 
Lexo ma...
 
Komuna e Berovës filloi procesin e Forumit buxhetor Shtyp Email
E premte, 14 Tetor 2016 10:54
Berovo 4-WEBSesioni i parë i forumit nga procesi buxhetor në Komunën e Berovës u mbajt më 12 tetor në prani të 82 banorëve të komunës. Forumi e prezantoi procesin e buxhetimit të komunës, ndërsa e formoi edhe strukturën e forumit përmes gjashtë tavolinave punuese në përputhje me programet buxhetore – Mjedis jetësor, Arsim (dy tavolina punuese), Sport, kulturë dhe mbrojtje sociale, Mbrojtje nga zjarri dhe Administratë komunale.
Lexo ma...
 
Shteg për këmbësorë në f. Budinarci – projekti më parësor për Berovën Shtyp Email
E enjte, 22 Dhetor 2011 15:05
5_berovo_4_-_golema.jpg
Lexo ma...
 
Komuna për projektet e propozuara në Berovë Shtyp Email
E premte, 02 Dhetor 2011 13:29
sesija_berovo_-_2-golema_1.jpg
Lexo ma...
 
Shpenzimet në shqyrtim të qytetarëve të Berovës Shtyp Email
E premte, 02 Dhetor 2011 13:28
    Pjesa e shpenzimeve nga buxheti i Komunës së Berovës ishte tema kryesore e Forumit që u mbajt më 2 nëntor në sallën e shkollës “Aco Ruskoski”, në prani të 91 banorëve të komunës.
Lexo ma...
 
Banorët e Berovës diskutuan për të ardhura dhe shpenzime Shtyp Email
E premte, 02 Dhetor 2011 13:24
  Të ardhurat dhe shpenzimet e planifikuara dhe të realizuara të Komunës së Berovës u prezantuan në sesionin e dytë të Forumit, që Komuna e Berovës e organizon në mënyrë të mëvetësishme, me mbështetjen e procesit nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).
Lexo ma...
 
Forumi i parë i mëvetësishëm në Berovë Shtyp Email
E premte, 02 Dhetor 2011 13:10
sesija_berovo_3-golema.jpg
Lexo ma...
 
U bë rikonstruksioni i “Marshal Tito” në Berovë Shtyp Email
E martë, 24 Gusht 2010 12:55

berovo-web-golema.jpg

Pjesa e rikonstruktuar e rrugës “Marshal Tito” në Berovë, është projekt që e përzgjodhën banorët komunës në suazat e Programit “Forume në Bashkësi”, është vënë në përdorim të hënën (23 gusht), në prani të qytetarëve të shumtë.

Lexo ma...
 
Banorët e Berovës për rregullimin e sheshit Dimitar Berovski Shtyp Email
E premte, 20 Nandor 2009 12:12
Rregullimi i rajonit qendror të qytetit – Sheshi “Dimitar Berovski” është projekti që e përzgjodhën banorët e Berovës, në Sesionin e Pestë të Forumit që u mbajt më 18 nëntor në restorantin “Shtëpia e gjuetarit”.
Lexo ma...
 
Sesioni i katërt në Berovë Shtyp Email
E premte, 06 Nandor 2009 11:56

Nëntëdhjetë e nëntë banorë gjithsej morën pjesë në Sesionin e Katërt të Forumit që më 4 nëntor u mbajt në restorantin Shtëpia e Gjuetarit në Berovë, në suazat e Programit “Forume në bashkësi”.

 

Lexo ma...
 
Propozim i shpenzimeve sipas kompetencave Shtyp Email
E premte, 23 Tetor 2009 01:44
 Sesioni i tretë i Forumit në Komunën e Berovës u mbajt më 21 tetor, në restorantin “Lloven dom” në praninë e 67 qytetarëve të komunës.berovo-budzetski.jpg
Lexo ma...
 


Faqe 1 nga 2

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom