Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Кочани


Forumi në Koçanë zgjodhi programin dhe projektet parësore për vitin 2017 Shtyp Email
E hanë, 19 Dhetor 2016 13:17
Kochani V 3-WEBSesionin i forumit nga procesi i forumit buxhetor në Komunën e Koçanit u mbajt më 14 dhjetor, në prani të mbi 100 banorëve të komunës. Forumi, në sesionin, e përcaktoi si prioritet programin buxhetor për realizimin për vitin e ardhshëm – Ndërtim të kanalizimit fekale në Komunën e Koçanit, prej gjithsej 14 programe buxhetore, si dhe 30 projekte.
Lexo ma...
 
Forumi në Koçanë diskutoi për katër programe buxhetore Shtyp Email
E premte, 09 Dhetor 2016 11:02
Kochani 4 1-WEBSesioni i katërt i forumit nga procesi i forumit buxhetor në Koçanë u mbajt më 29 nëntor, në prani të 100 banorëve të komunës. Forumi diskutoi për katër programe buxhetore në përputhje me të cilat u prezantuan shpenzimet për vitin e ardhshëm – programet për Ndërtim dhe rikonstruksion të rrugëve dhe udhëve, për Rregullimin e hapësirës në zonat rurale, për Mbrojtje kundër zjarrit dhe për Mbrojtje sociale dhe të fëmijëve.
Lexo ma...
 
Forumi në Koçanë diskutoi për pesë programe buxhetore Shtyp Email
E diel, 20 Nandor 2016 11:05
Kochani 3 5-WEBSesioni i tretë i procesit të forumit buxhetor në Koçanë u mbajt më 16 nëntor, në prani të 90 banorëve të komunës. Forumi diskutoi për pesë programe buxhetore në përputhje me të cilat u prezantuan shpenzimet për vitin e ardhshëm – programet për Rregullimin e truallit ndërtimor, për Kulturë, për Ndërtim të rrjetit për ujitje, për Ndërtim të kanalizimit fekale dhe për Zhvillim të sportit.
Lexo ma...
 
Forumi në Koçanë diskutoi për të ardhurat për vitin 2017 Shtyp Email
E enjte, 03 Nandor 2016 13:59
Kochani 2 3-WEBKomuna e Koçanit e mbajti sesionin e dytë të forumit më 1 nëntor, në prani të rreth 100 banorëve të komunës. Pjesëmarrësit në këtë sesion u informuan për të ardhurat e planifikuara dhe realizuara deri në shtator të këtij viti, si dhe për të ardhurat e planifikuara të komunës për vitin 2017 nga ana e përfaqësuesit të administratës komunale.
Njëherësh, u prezantua edhe lista e prioriteteve për zhvillim të komunës për vitin e ardhshëm, e përpiluar sipas propozimeve të qytetarëve nga sesioni i parë i forumit, në përputhje me të cilën prej 33 propozimeve, 32 u pranuan dhe u përfshinë në buxhetin e komunës.
Lexo ma...
 
Sesioni i parë i Forumit buxhetor në Koçanë Shtyp Email
E martë, 11 Tetor 2016 10:15
Kochani 3-WEBForumi buxhetor në Komunën e Koçanës filloi të zbatohet më 6 tetor me mbajtjen e sesionit të parë të forumit në prani të rreth 150 banorëve të komunës. Procesi i Forumit do të mbahet në disa muajt e ardhshëm me qëllim të përgatitjes së buxhetit komunal për vitin 2017, bashkë me qytetarët. Forumi u strukturua në 10 tavolina punuese të formuara në përputhje me programet buxhetore në të cilat banorët do të diskutojnë dhe propozojnë projekte dhe ide në përputhje me interesat dhe nevojat e tyre në bashkësinë lokale.
Lexo ma...
 


Faqe 1 nga 4

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom