Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Општо


Избрани нови организации-спроведувачи на Програмата Shtyp Email
E premte, 03 Tetor 2008 12:07
    Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) и Здружение за одржлив развој и соработка “Алка“ се двете нови организации што ќе ја спроведуваат програмата “Форуми во заедницата“ во неколку новоизбрани општини.
    Организацијата АДИ ќе се вклучи во реализација на Програмата во општина Сарај, додека организацијата “Алка“ ќе го спроведува форумскиот процес во општина Долнени.
    Инаку, во оваа фаза и натаму ќе учествуваат досегашните три организации-спроведувачи, и тоа Центарот за институционален развој (ЦИРа) ќе ја спроведува Програмата во општините Берово и Свети Николе, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во општините Битола и Ресен и Фондацијата Институт отворено општество-Македонија (ФИООМ) во општините Кочани и Ново Село.
 
Избрани нови општини во рамки на програмата “Форуми во заедницата“ Shtyp Email
E premte, 03 Tetor 2008 12:06
    Нови осум општини се избрани во рамки на програмата “Форуми во заедницата“, чии жители во наредните месеци ќе идентификуваат и ќе предлагаат решенија за проблемите од нивното секојдневие.
    Кочани, Ново Село, Битола, Ресен, Берово, Свети Николе, Сарај и Долнени се општините што се вклучија во втората фаза од Програмата, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).
    Вкупниот буџет за оваа фаза изнесува 60 милиони денари од кои 15,5 милиони денари се учество на општините, а 44,5 милиони денари се донација на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).
    Поделено по општини, учеството на општина Кочани е два милиони денари и донација на SDC од шест милиони денари. Истиот проектен фонд го добија и општините Ново Село, Ресен, Берово, Свети Николе и Сарај. Учеството на општина Битола изнесува два милиони денари, додека донацијата на SDC е четири милиони денари. Општина Долнени, пак, во Програмата ќе учествува со 1.5 милиони денари, а SDC ќе донира 4,5 милиони денари.
    Целта на Програмата е да се поттикне и поддржи учеството на граѓаните во процесот на донесување одлуки и креирање политики на локално ниво. Низ структурирани дискусии, граѓаните и општинската администрација ќе ги идентификуваат приоритетите за развој на општината и заеднички ќе развиваат проекти, од кои, повторно заедно ќе ги изберат оние што практично ќе се спроведуваат. 
Lajmërim për mediat Shtyp Email
E martë, 18 Mars 2008 19:32
Me nënshkrimin e marrëveshjeve me komunat e Strumicës, Dibrës, Çairit, Karbincit dhe Çashkës, o shënua dhe fillimi i fazës së dytë të programit “Forume në bashkësi” i financuar prej Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Programi “Forume në bashkësi” do të zbatohet në rreth 20 komuna në tri vitet e ardhshme, për çka Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, siguroi 4 milionë franga zvicerane. Në gjysmën e parë të vitit 2008 ky Program do të zbatohet në komunat Strumicë, Ëashka, Karbinci, Çair dhe Dibër, kurse më vonë do të futen dhe komunat e tjera. Për këto pesë komuna janë siguruar gjithsej 28. 000.000,00 denarë prej të cilëve 8.000.000,00 denarë janë prej buxheteve të komunave, kurse 20.000.000,00 denarë janë donacion i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

Lexo ma...
 
Komunat e zgjedhura për zbatimin e programit “Forumet nëKomunat e zgjedhura për zbatimin e bashkësi” Shtyp Email
E hanë, 03 Mars 2008 14:36
Qytetarët e Strumicës, Çashkës, Karbinicit, Çairit dhe Dibrës dhe pushtetet lokale të këtyre komunave në muajt e ardhshëm së bashku do të gjejnë zgjidhje për problemet sociale-ekonomike në bashkësitë e tyre lokale.
Lexo ma...
 
Organizata e tretë zbatuese Shtyp Email
E hanë, 03 Mars 2008 14:25
Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (QMBN) është zgjedhur si organizata e tretë e cila do të përfshihet në realizimin e programit. QMBN-ja do të zbatojë forum tradicional në një komunë.
 


Na ndiqni në

FacebookTwitter

Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom