Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Komuna e Probishtipit i përcaktoi prioritetet për buxhetin për vitin 2017 Shtyp Email
E martë, 06 Dhetor 2016 13:25
Probishtip 5 5-WEBSesioni i pestë i forumit nga procesi i forumit buxhetor në Komunën e Probishtipit u mbajt më 1 dhjetor, në prani të 78 banorëve. Forumi i përcaktoi si prioritete 25 projekte dhe pesë programe buxhetore për vitin e ardhshëm, 2017.
Lexo ma...
 
Forumi në Probishtip diskutoi për tre programe buxhetore Shtyp Email
E martë, 15 Nandor 2016 11:03
Probishtip 4 3-WEBSesioni i katërt i forumit në Komunën e Probishtipit u mbajt më 10 nëntor, në prani të 90 banorëve të komunës. Forumi, në të cilin ishte e pranishme edhe ambasadorja e Zvicrës në Republikën e Maqedonisë e.s. Sibil Suter Tehada, shqyrtonte tre propozim-programe buxhetore – Propozim-programin për rregullimin e truallit ndërtimor, Propozim-programin për ndërtimin e objekteve tjera komunale, investime dhe mirëmbajtje të pajisjes urbane, si dhe propozim programi për ndërtimin e infrastrukturës sportive. 
Lexo ma...
 
Forumi në Probishtip diskutoi për katër programe Shtyp Email
E martë, 01 Nandor 2016 09:19
Probishtip 3 3 - WEBSesioni i tretë i forumit në Komunën e Probishtipit u mbajt më 27 tetor në prani të 90 banorëve të Komunës së Probishtipit.Një përfaqësues i grupit punues, në fillim të sesionit, e prezantoi analizën e propozimeve për rritjen e të ardhurave në buxhetin komunal që pjesëmarrësit e forumit i dhanë në sesionin paraprak. 
Lexo ma...
 
Forumi në Probishtip diskutoi për të ardhurat komunale Shtyp Email
E premte, 14 Tetor 2016 09:45
Probishtip 6-WEBSesioni i dytë i forumit nga Forumi buxhetor në Probishtip u mbajt më 13 tetor, në prani të 79 banorëve të komunës. Në sesionin u bisedua për të ardhurat e komunës, gjegjësisht është bërë një shqyrtim i të ardhurave të planifikuara dhe të realizuara të komunës deri në muajin shtator të këtij viti, pas çka vijoi diskutimi nga ana e qytetarëve. 
Lexo ma...
 
Forumi në Probishtip për projektet e realizuara në vitin 2016 Shtyp Email
E premte, 30 Shtator 2016 10:19
Probishtip 7-WEBKomuna e Probishtipit e mbajti sesionin vijues të forumit nga forumi buxhetor i 29 shtatorit, në prani të 100 banorëve të komunës. Forumi i prezantoi projektet e realizuara që qytetarët i përcaktuan si prioritete për vitin 2016, si dhe realizimin e përgjithshëm të buxhetit për vitin 2016, sipas programeve buxhetore. 
Lexo ma...
 
Forumi në Probishtip i përcaktoi si prioritete 25 projekte Shtyp Email
E premte, 25 Dhetor 2015 12:43
Probishtip 3-WEB 1Gjithsej 25 projekte dhe gjashtë programe buxhetore i përcaktoi forumi në Probishtip, në sesionin e pestë të forumit që u mbajt më 22 dhjetor, në prani 76 banorëve të komunës. Pjesëmarrësit në forum e zgjodhën projektin Ndërtim të kapellës së qytetit si më parësor për realizim në vitin 2016, si dhe Programin buxhetor për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve dhe udhëve komunale si më të rëndësishëm për banorët e kësaj komune për vitin e ardhshëm. 
Lexo ma...
 
Forumi në Probishtip për tre propozim-programe buxhetore Shtyp Email
E mërkurë, 09 Dhetor 2015 10:53
Probishtip-SDC 3-WEBSesioni i katërt i forumit nga forumi buxhetor në komunën e Probishtipit u mbajt më 3 dhjetor, në prani të 115 banorëve.Në sesionin e forumit janë shqyrtuar tre propozim-programe buxhetore – për Rregullimin e truallit ndërtimor, për Veprimtari publike dhe për Planifikim urbanistik.
Lexo ma...
 
Forumi në Probishtip diskutoi për tre programe buxhetore Shtyp Email
E mërkurë, 18 Nandor 2015 13:17
Probishtip 3-WEBSesioni i tretë i forumit në Komunën e Probishtipit u mbajt më 12 nëntor, në prani të 65 banorëve të komunës. Një përfaqësues i grupit punues, në kuadër të forumit, e prezantoi analizën e propozimeve për rritjen e të ardhurave në buxhetin komunal, që ishin dhënë në sesionin paraprak. 
Lexo ma...
 
Probishtipi diskutoi për të ardhurat buxhetore Shtyp Email
E hanë, 26 Tetor 2015 14:55
Probishtip 1-WEBSesioni i dytë i forumit në Komunën e Probishtipit në të cilin u diskutua për të ardhurat e buxhetit komunal u mbajt më 22 tetor, në prani të 68 banorëve të komunës.
Në sesionin e forumit u prezantuan të ardhurat e planifikuara dhe realizuara të komunës për vitin rrjedhës 2015, si dhe të ardhurat e projektuara për vitin 2016.
Lexo ma...
 
Filloi forumi buxhetor për vitin 2016 në Probishtip Shtyp Email
E enjte, 15 Tetor 2015 11:34
Probishtip 1-WEBSesioni i parë i forumit në Komunën Probishtip u mbajt më 8 tetor, në prani të 108 banorëve të komunës, të cilët u njoftuan me procesin buxhetor në kuadër të programit “Forume në bashkësinë”. 
Forumi, në prani të përfaqësuese të vetëqeverisjes lokale, shoqatave civile, sektorit joqeveritar dhe atij afarist, punëtorë të arsimit, përfaqësues të bujqve, përfaqësues të pensionistëve dhe grupeve tjera qëllimore, e prezantoi procesin e planifikimit të buxheti dhe strukturës së buxhetit të Komunës së Probishtipit për vitin 2015, si dhe plani strategjik zhvillimore i komunës për vitin aktual. 
Lexo ma...
 
Diskutim për shpenzimet buxhetore në forumin në Probishtip Shtyp Email
E premte, 29 Nandor 2013 15:10
Probistip - 1-WEBPrezantime dhe diskutime për shpenzimet buxhetore në kuadër të 12 programeve buxhetore për vitin e ardhshëm, zhvillohej në sesionin e dytë të forumit në Probishtip, që u mbajt më 28 nëntor, në prani të 40 banorëve të komunës.
Lexo ma...
 
Probishtipi filloi forumin e mëvetësishëm buxhetor Shtyp Email
E premte, 29 Nandor 2013 15:09
Probistip 2-WEBKomuna e Probishtipit më 21 nëntor, e mbajti sesionin e parë të forumit në prani të 40 banorëve të komunës, në të cilin u diskutua për procesin e forumit buxhetor dhe strukturën e buxhetit. 
Lexo ma...
 


Na ndiqni në

FacebookTwitter

Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom