Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Forumi në Bërvenicë votoi për projekte dhe programin për vitin 2017 Shtyp Email
E mërkurë, 21 Dhetor 2016 10:54
Brvenica V 2-WEBSesioni i pestë i forumit të Forumit buxhetor në Komunën e Bërvenicës u mbajt më 20 dhjetor, në prani të 56 banorëve. Forumi votoi për projektet parësore dhe programin buxhetor në kuadër të buxhetit komunal për vitin 2017. Pjesëmarrësit, prej gjithsej gjashtë programeve buxhetore, e zgjodhën programin për Rrugë lokale si më i rëndësishëm për vitin e ardhshëm, pas çka vijuan programet për Ujësjellës dhe kanalizim dhe për Arsim.
Lexo ma...
 
Forumi në Bërvenicë shqyrtoi tre programe buxhetore Shtyp Email
E martë, 06 Dhetor 2016 13:29
Brvenica 4 3-WEBSesioni i katërt i forumit nga procesi i forumit buxhetor në Komunën e Bërvenicës u mbajt më 21 nëntor, në prani të rreth 40 banorëve të komunës. Qytetarët u njoftuan me projektet e propozuara në kuadër të tre programeve zhvillimore të komunës që paraqitnin temë të diskutimit të sesionit të forumit, e këto janë programet zhvillimore për Ujësjellës dhe kanalizim, Arsim dhe Urbanizëm.
Lexo ma...
 
Forumi në Bërvenicë shqyrtoi 4 programe buxhetore Shtyp Email
E mërkurë, 16 Nandor 2016 11:58
Brvenica 3 4-WEBKomuna e Bërvenicës e mbajti sesionin e tretë të forumit më 8 nëntor, në prani të rreth 45 pjesëmarrësve. Forumi diskutoi për shpenzimet nga katër programet buxhetore – për Rrugë dhe udhë lokale, Infrastrukturë, për Mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit publik, si dhe për Mjedis jetësor. Rreth 20 propozime për atë se si të shpenzohen mjete komunale dha forumi në këtë sesion, në përputhje me të cilat në forumin e radhës, administrata komunale duhet të prezantojë se cilat prej tyre janë pranuar ose refuzuar.
 
Lexo ma...
 
Komuna e Bërvenicës e mbajti sesionin e dytë Shtyp Email
E enjte, 27 Tetor 2016 12:47
Brvenica 2 4-WEBForumi buxhetor në Komunën e Bërvenicës e mbajti sesionin e dytë të forumit më 25 tetor, në prani të 51 banorëve të komunës. Pjesëmarrësit në këtë sesion e prezantuan strukturën e të ardhurave të buxhetit komunal për vitin rrjedhës 2016 (mjete buxhetore të planifikuara dhe realizuara) dhe jepnin propozime, ndërsa u prezantua edhe projeksioni i të ardhurave për vitin e ardhshëm, 2017.
Lexo ma...
 
Sesioni i parë i Forumit buxhetor në Bërvenicë Shtyp Email
E enjte, 06 Tetor 2016 12:16
Brvenica - WEBKomuna e Bërvenicës filloi me zbatimin e procesit të Forumit buxhetor më 4 tetor, me mbajtjen e sesionit të parë në prani të 60 banorëve të komunës.
Lexo ma...
 
Banorët e Bërvenicës vendosën për ndërtimin e trotuareve Shtyp Email
E enjte, 01 Mars 2012 11:17
5_brvenica_-_golema.jpg
Lexo ma...
 
Prezantim i 5 propozim-projekteve në Bërvenicë Shtyp Email
E martë, 27 Dhetor 2011 10:51
4_brvenica_-_golema.jpg
Lexo ma...
 
Prezantohen 6 koncepte në Bërvenicë Shtyp Email
E hanë, 05 Dhetor 2011 14:45
3_brvenica_1-golema.jpg
Lexo ma...
 
Gjashtë propozim-zgjidhje për problemet infrastrukturore në Bërvenicë Shtyp Email
E martë, 25 Tetor 2011 17:12
brvenica_vtora.jpg
Lexo ma...
 
Banorët e Brvenicës u vendosën për infrastrukturën Shtyp Email
E mërkurë, 05 Tetor 2011 16:54
brvenica_i_sesija.jpg
Lexo ma...
 


Na ndiqni në

FacebookTwitter

Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom