Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
1
Filtri i titullit     Shfaq # 
nr Titulli i artikullit Shikime
1 Shpallje për paraqitjen e komunave për zbatimin e FORUMIT BUXHETOR gjatë vitit 2016 1311
2 Повик за учесници на обука: Ефективно презентирање на општинските буџети пред граѓаните - продолжен рок до 29 мај 1740
3 Shpallje për paraqitjen e komunave për zbatimin e Forumit buxhetor gjatë vitit 2015 1612
4 Повик за пријавување на канидати за стекнување на сертификат за модератор за спроведување Форуми во заедницата 1492
5 Kërkim ofertash – Rishpallje për realizimin e trajnimit për prezantim efektiv të buxheteve komunale para qytetarëve, programi “Forume në bashkësi” 1699
6 Kërkesë ofertash për angazhimin e dy konsulentëve për përgatitjen dhe realizimin e procesit të certifikimit të moderatorëve 1418
7 Kërkim ofertash për realizimin e prezantimit efektiv të buxheteve komunale para qytetarëve, programi “Forume në bashkësinë” - Afati per oferta eshte vazhduar deri me 25 mars 2015 1585
8 Shpallje për paraqitjen e komunave për zbatimin e FORUMIT BUXHETOR gjatë vitit 2014 1430
9 Оглас за ангажирање на координатор/-ка на програмата 2235
10 Shpallje për komunat për zbatim të forumıt ndërmjet komunave gjatë vitit 2013 dhe 2014 2356
11 Shpallje për komunat për zbatim të forumıt të projektıt gjatë vitit 2013 dhe 2014 2207
12 Оглас за ко-модератор 2615
13 Оглас за општините за спроведување меѓуопштински форум во текот на 2012 и 2013 година 2415
14 Shpallje për komunat për zbatim të FORUMIT TË PROJEKTIT gjatë vitit 2011 dhe 2012 1467
15 Shpallje për komunat për zbatim të FORUMIT NDËRMJET KOMUNAVE gjatë vitit 2011 dhe 2012 1448
16 Sh p a ll j e për komunat për zbatim të FORUMIT BUXHETOR gjatë vitit 2011 dhe 2012 1524
17 Open call for LOGISTICS ASSISTANT 3864
18 ОГЛАС за избор на комодератор 3662
19 ОГЛАС за избор на комодератор 1306
20 SHPALLJE për komunat për zbatim të FORUMIT BUXHETOR gjatë vitit 2009 dhe 2010 3619
21 SHPALLJE për komunat për zbatim të FORUMIT NDËRMJET KOMUNAVE gjatë vitit 2009 dhe 2010 3299
22 SHPALLJE për komunat për zbatim të FORUMIT NË BASHKËSI gjatë vitit 2009 dhe 2010 3318
23 ОГЛАС за ангажирање на координатор/-ка на програмата 3461
24 Оглас за избор на КОМОДЕРАТОР 4174
25 Shpallje për komunat për pjesëmarrje në program gjatë vitit 2008 dhe 2009 4054
26 Shpallj e për organizata implementuese për implementimin e programit në një prej komunave të zgjedhura gjatë vitit 2008 dhe 2009 4466
27 Announcement Local Intern 4313
28 ОГЛАС за спроведување истражување за оценка на форумските интервенции 3646
29 Оглас за единиците на локална самоуправа 5557
30 Shpallje 4312
31 Shpallje për organizata implementuese 5820
32 Истражување за оценка на форумските интервенции 3371
33 Оглас за имплементирачки организации 4092
 

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom