Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
1
Filtri i titullit     Shfaq # 
nr Titulli i artikullit Shikime
1 Shpallje për paraqitjen e komunave për zbatimin e FORUMIT BUXHETOR gjatë vitit 2016 1214
2 Повик за учесници на обука: Ефективно презентирање на општинските буџети пред граѓаните - продолжен рок до 29 мај 1634
3 Shpallje për paraqitjen e komunave për zbatimin e Forumit buxhetor gjatë vitit 2015 1504
4 Повик за пријавување на канидати за стекнување на сертификат за модератор за спроведување Форуми во заедницата 1396
5 Kërkim ofertash – Rishpallje për realizimin e trajnimit për prezantim efektiv të buxheteve komunale para qytetarëve, programi “Forume në bashkësi” 1599
6 Kërkesë ofertash për angazhimin e dy konsulentëve për përgatitjen dhe realizimin e procesit të certifikimit të moderatorëve 1320
7 Kërkim ofertash për realizimin e prezantimit efektiv të buxheteve komunale para qytetarëve, programi “Forume në bashkësinë” - Afati per oferta eshte vazhduar deri me 25 mars 2015 1480
8 Shpallje për paraqitjen e komunave për zbatimin e FORUMIT BUXHETOR gjatë vitit 2014 1318
9 Оглас за ангажирање на координатор/-ка на програмата 2136
10 Shpallje për komunat për zbatim të forumıt ndërmjet komunave gjatë vitit 2013 dhe 2014 2240
11 Shpallje për komunat për zbatim të forumıt të projektıt gjatë vitit 2013 dhe 2014 2110
12 Оглас за ко-модератор 2480
13 Оглас за општините за спроведување меѓуопштински форум во текот на 2012 и 2013 година 2302
14 Shpallje për komunat për zbatim të FORUMIT TË PROJEKTIT gjatë vitit 2011 dhe 2012 1354
15 Shpallje për komunat për zbatim të FORUMIT NDËRMJET KOMUNAVE gjatë vitit 2011 dhe 2012 1339
16 Sh p a ll j e për komunat për zbatim të FORUMIT BUXHETOR gjatë vitit 2011 dhe 2012 1412
17 Open call for LOGISTICS ASSISTANT 3755
18 ОГЛАС за избор на комодератор 3534
19 ОГЛАС за избор на комодератор 1186
20 SHPALLJE për komunat për zbatim të FORUMIT BUXHETOR gjatë vitit 2009 dhe 2010 3509
21 SHPALLJE për komunat për zbatim të FORUMIT NDËRMJET KOMUNAVE gjatë vitit 2009 dhe 2010 3199
22 SHPALLJE për komunat për zbatim të FORUMIT NË BASHKËSI gjatë vitit 2009 dhe 2010 3206
23 ОГЛАС за ангажирање на координатор/-ка на програмата 3340
24 Оглас за избор на КОМОДЕРАТОР 4054
25 Shpallje për komunat për pjesëmarrje në program gjatë vitit 2008 dhe 2009 3932
26 Shpallj e për organizata implementuese për implementimin e programit në një prej komunave të zgjedhura gjatë vitit 2008 dhe 2009 4367
27 Announcement Local Intern 4202
28 ОГЛАС за спроведување истражување за оценка на форумските интервенции 3532
29 Оглас за единиците на локална самоуправа 5430
30 Shpallje 4190
31 Shpallje për organizata implementuese 5646
32 Истражување за оценка на форумските интервенции 3266
33 Оглас за имплементирачки организации 3981
 

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom