Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Mbi programin - Kriteret Shtyp Email
E enjte, 03 Prill 2008 13:28
Pjesëmarrësit në forumin projektues dhe atij ndërmjet komunave i zgjedhin projektet të cilat do të jenë të financuara dhe zbatuara, duke i ndjekur rregullat dhe kriteret të cilat paraprakisht i kontraktuar ndërmjet vete. Rekomandohet që gjatë zgjedhjes së projekteve të merret parasysh si vijon: 
 
Projektet të jenë relevante me temën e zgjedhur.
Projektet të krijojnë partneritete ndërmjet organizatave/qytetarëve.
Projektet të përfundojnë me rezultate të matshme, praktike dhe evidente.
Projektet të kenë efekt të konsiderueshëm dhe të gjerë shoqëror ose të përqendrohen në problem të rëndësishëm të ndonjë grupi etnik ose të margjinalizuar.
Projektet të jenë të qëndrueshme edhe pas përfundimit të financimit.
Projektet të kontribuojnë drejt procesit të decentralizimit dhe drejt përgjegjësisë/llogaridhënies më të madhe të administratës komunale nga aspekti i menaxhimit financiar.
Projektet në mënyrë të barabartë të përqendrohen në nevojat e anëtarëve të bashkësisë, pa marrë parasysh gjininë e tyre ose përkatësinë etnike. 
Projektet të jenë teknikisht të aprovuara nga Këshilli programor.
 
 
Share
 

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Партнер на програмата

zels-logo


Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom