Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Mbi programin - Rezultatet përfundimtare Shtyp Email
E enjte, 03 Prill 2008 12:35
Pritet që forumet të përfundojnë me rezultatet vijuese matëse: 
 
1. Të realizohen gjashtë sesione të forumit;
2. Në sesionet e forumit të marrin pjesë një numër i madh i përfaqësuesve të bashkësisë lokale (së paku 50 pjesëmarrës);
3. Të realizohen diskutime të strukturuara mirë dhe cilësore nga aspekti i kohës së konsiderueshme të kaluar në kontributin e ekspertëve, ideve projektuese dhe rekomandimeve nga qytetarët;
4. Të realizohen ngjarje për publicitet dhe aktivitete matëse për marrëdhënie me opinionin në bashkësinë;
5. Të vendosen partneritete joformale dhe të institucionalizuara ndërmjet palëve të tanguara lokale;
6. Të zhvillohen ide më të ndryshme projektuese; 
7. Të vendosen rekomandime të cilat do të merren parasysh nga autoritetet komunale;
8. Të zbatohen projekte të qëndrueshme me efekt të dukshëm socio-ekonomik në bashkësinë.
 
 
Share
 

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Партнер на програмата

zels-logo


Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom