Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Mbi programin - Struktura Shtyp Email
E enjte, 03 Prill 2008 12:14
Në forumin marrin pjesë të gjithë qytetarët e interesuar nga komuna të moshës mbi 16 vjeç. Zakonisht, Forumin e përbëjnë në mesatare dhjetë tavolina punuese, secila e formuar prej 3 deri 10 pjesëmarrësve. Tavolinat punuese i prezantojnë interesat e ndryshëm socio-ekonomik dhe pikëpamjet e bashkësisë. Ata i strukturojnë diskutimet e forumit dhe e përkufizojnë zgjedhjen e projekteve. Të gjitha tavolinat e punës kanë të drejta dhe “peshë” të barabartë gjatë zgjedhjes së projekteve. 
 
 
Gjatë konstituimit të tavolinave nga Forumi, duhet të merret parasysh si vijon:
Gratë duhet të jenë të prezantuara me jo më pak se 40 për qind. Minoritetet etnike duhet të jenë pjesë e tavolinave punuese, në pajtim me interesat e tyre socio-ekonomike. Në vend se të formohen tavolina të posaçme punuese – OJQ, organizatat joqeveritare duhet të marrin pjesë në diskutime në tema të ndërlidhura me misionin e tyre dhe aktivitetet në terren.
Ndërmjet tavolinave punuese, në mënyrë të detyrueshme formohen si vijon:
Tavolinë punuese e komunës;
Tavolinë punuese e grupit operativ (i cili do të marrë pjesë në diskutimet dhe në zgjedhjen e projekteve).
Grupet kohore punuese formohen për punë gjatë periudhës ndërmjet dy sesioneve. Ato përgatisin informacione për temën për të cilën do të diskutohet, grumbullojnë informacione kthyese lidhur me problemet dhe zgjidhjet dhe i zhvillojnë idetë projektuese në projekte.
 
 
Share
 

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Партнер на програмата

zels-logo


Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom