Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Mbi programin - Qëllimet Shtyp Email
E enjte, 03 Prill 2008 12:10
Qëllimi kryesor i programit është të mbështetet zhvillimi pjesëmarrës i bashkësive në nivel lokal. Forumi është platformë e zhvillimit, e cila ka për qëllim që (1) qytetarët ta përmirësojnë jetën e tyre me ide dhe pjesëmarrje dhe (2) administrata të zhvillojë qeverisje lokale pjesëmarrëse dhe përgjegjëse, të cilës do t'i besohet.
 
Qëllimet konkrete të këtij programi janë:
  1. Përfshirja e qytetarëve në qeverisjen lokale. Kjo arrihet përmes pjesëmarrjes së palëve të përfshira lokale dhe qytetarëve të rëndomtë në zhvillimin e projekteve dhe dhënien e rekomandimeve, më vonë edhe në realizimin e kornizës së përkrahjes financiare të siguruar nga Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim, si dhe komunave që kanë marrur pjesë në këtë projekt.
  2. Krijimi i partneriteteve mes palëve të prekura lokale. Gjatë zhvillimit të rekomandimeve dhe ideve të projektit, qytetarët dhe palët e prekura mes vete krijojnë koalicione joformale, që më vonë mund të institucionalizohen në organizata joqeveritare ose trupe tjera formale të partneritetit lokal.
  3. Përmirësimi i kapacitetit të bashkësisë lokale për zhvillimin e projekteve. Duke marrur pjesë në përpunimin e ideve të projekteve, administrata komunale (AK) zhvillon aftësi dhe fiton dituri. Në fazën e realizimit, AK zhvillon kapacitet praktik në aspekt të projekteve. Është tejet e rëndësishme që kjo më së shpeshti është edhe kapacitet për "partneritet", për shkak se projekti e afron AK me palët tjera të prekura.
  4. Përmirësimi i kapacitetit të administratës lokale në drejtim të decentralizimit. Duke marrur pjesë në projekte dhe duke i përgjigjur rekomandimeve, AK praktikisht i realizon kompetencat e reja të lidhura me procesin e decentralizimit.
  5. Përmirësimi konkret i mjedisit lokal socioekonomik. Rezultatet konkrete të projekteve të financuara nuk i prezantojnë qëllimet e drejtëpërdrejta të qasjes së aplikuar në FORUME. Por, këto rezultate praktike shpesh herë e krijojnë motivimin udhëheqës të qytetarëve që edhe ata të marrin pjesë në FORUM.
Share
 

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Партнер на програмата

zels-logo


Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom