Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Çfarë është Forumi në Bashkësi Shtyp Email
E premte, 18 Shtator 2009 12:39

Tema – Nëpërmjet Forumit në Bashkësi. Komuna përcakton dy ose tri tema në bazë të vlerësimit të fushave (zhvillimore) të cilat duhet të zgjidhen më shumë dhe të cilat krijojnë vështirësi në jetën e përditshme të qytetarëve.
Përzgjedhja e temave duhet të kryhet në bazë të procesit pjesëmarrës, në të cilin janë përfshirë edhe gratë edhe burrat, si edhe pakicat etnike. Gjithashtu, ato duhet të nxitin mendime të ndryshme për zgjidhjen e tyre.

Sesione të Forumit – Në Sesionin e Parë të Forumit, qytetarët do të vendosin cila prej temave/fushave të propozuara është më e rëndësishmja për ta, kurse mandej më thellësisht do të hyjnë në të në sesionet e ardhshme të forumeve, duke përcaktuar probleme konkrete dhe duke dhënë zgjidhje.

Tryeza pune – Pjesëmarrësit në forume janë të ndarë në tryeza pune, sipas interesave të tyre ekonomike dhe sociale. Administrata lokale është e përfaqësuar në forum me të drejta të barabarta (votë) si dhe pjesëmarrësit e tjerë.

Buxheti  - Komuna merr pjesë në Fondin e Projektit, cilat mjete do të shpenzohen në mënyrë lokale, në përputhje me vendimet e marra në Forum. Fondi i Projektit për çdo Forum (çdo komunë) përbëhet prej mjeteve financiare të dhëna prej SDC-së në bazë të pjesëmarrjes të siguruar prej komunës.

Të drejtë pjesëmarrjeje – Forumi në bashkësi mund t’i përfshijë të gjitha komunat në Republikën e Maqedonisë të cilat i plotësojnë kriteret për paraqitje përveç  komunave të cilat tashmë kanë marrë pjesë në Program.

 

 

Share
 

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Партнер на програмата

zels-logo


Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom