Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Што е Форум во заедницата? Печати Е-пошта
Петок, 18 Септември 2009 12:39

Тема - Преку Форумот во заедницата, општината дефинира две до три теми врз основа на проценка на (развојните) области кои најмногу треба да се решат и кои создаваат потешкотии во секојдневниот живот на граѓаните.
Изборот на темите треба да е направен врз основа на партиципативен процес, во кој се вклучени и жените и мажите, како и етничките малцинства. Исто така, тие треба да поттикнуваат различни мислења за нивно решавање.Форумски сесии - На првата форумска сесија, граѓаните ќе решат која од предложените теми/области е најзначајна за нив, а потоа подлабоко ќе навлезат во неа на следните форумски сесии, утврдувајќи конкретни проблеми и предлагајќи решенија.Работни маси - Учесниците во форумите се структурирани во работни маси, според нивните социјални и економски интереси. Локалната администрација е застапена во форумот со еднакви права (глас) како и останатите учесници.Буџет – Општината учествува во Проектниот фонд, кои средства ќе се трошат локално согласно одлуките донесени на Форумот. Проектниот фонд за секој Форум (секоја општина) се состои од финансиски средства доделени од SDC врз основа на учеството обезбедено од општинатаПраво на учество – Форумот во заедницата може да ги опфати сите општини во Република Македонија кои ги исполнуваат критериумите за пријавување освен општините кои веќе учествувале во Програмата.

Share
 

Следете нé на

FacebookTwitter

Партнер на програмата

zels-logo


Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Прирачник: Форуми во заедницата во 11 чекори

priracnik-11-cekori-MK

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-MKD-1

Билтен | Септември 2016


Forumi vo zaednicata Sep 2016 MKD-1

Билтен | Март 2016


forumi-bilten-4-mk

Билтен | Септември 2015


bilten-septemvri-2015-mk-1

Билтен | Февруари 2015


Forumi vo zaednicata Mart 2015 MKD
мкдтур
„Форуми во заедницата“ е програма на Швајцарската агенција за развој и соработкa имплементирана од Единицата за координација на форумите fioom