Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
Çfarë është Forumi i Buxhetit? Shtyp Email
E premte, 18 Shtator 2009 12:34

Tema – Një prej karakteristikave kryesore të Forumit të Buxhetit është ajo se tema e Forumit është e përcaktuar paraprakisht – përgatitje e buxhetit të komunës për vitin e ardhshme.
Sesione të Forumit – Forumet e Buxhetit zbatohen nëpërmjet gjashtë sesione forumesh:
1. Sesioni për vendosjen e forumit dhe ku do të diskutohen prioritetet e buxhetit të komunës.
2. Sesioni ku do të diskutohet për të ardhurat e komunës.
3. Sesioni ku do të diskutohet për të dalat me prioritet për buxhetin e komunës.
4. Sesioni ku do të diskutohet për të dalat me prioritet për buxhetin e komunës.
5. Sesioni ku do të përzgjidhet linja e buxhetit (investimet kapitale) e cila do të kofinancohet prej SDC-së.
6. Sesioni vijues ku do të jepet raport se si janë zbatuar projektet e financuara nga buxheti i komunës.

Tryeza pune – struktura e tyre  është sipas palëve të prekura në buxhet dhe përcaktohen sipas veprimtarive kryesore të komunës përkatësisht pikave të buxhetit, për shembull infrastruktura lokale, arsimi dhe kultura, transporti dhe komunikimi, etj.

Buxhet  - Komuna do të marrë pjesë në Fondin e Projektit, cilat mjete do të shpenzohen në mënyrë lokale në përputhje me vendimet e marra në Forum. Fondi i Projektit për çdo Forum (çdo komunë) përbëhet prej mjeteve financiare të dhëna prej SDC-së në bazë të pjesëmarrjes së siguruar prej komunës.
Projektet që janë përzgjedhur për financim do të jenë pjesë e buxhetit të komunës përkatësisht Programit. Ky është dallimi i vetëm prej forumeve në bashkësi.

Të drejtë pjesëmarrjeje – kanë vetëm  komunat në Republikën e Maqedonisë të cilat tashmë kanë marrë pjesë në Program.

 

Share
 

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Партнер на програмата

zels-logo


Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom