Форуми во заедницата

МакедонскиEnglishShqip
FISHHM Shtyp Email
E hanë, 26 Nandor 2007 00:10
Fondacioni Instituti Shoqëria e hapur - Maqedoni (FISHHM) është themeluar në vitin 1992 si përfaqësi e personit të huaj, kurse në vitin 1999 si person juridik nacional - fondacion, në pajtim me Ligjin për shoqata të qytetarëve dhe fondacione. FISHHM është pjesë e rrjetit të Sorosit në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës.
 
Misioni i FISHHM-së është integrimi i brendshëm në Maqedoni, si parakusht për integrim në Bashkimin Evropian.

Duke qenë e përkushtuar për promovimin e shoqërisë së hapur, FISHHM ka inicuar përkrahje dhe realizon programe të shumëllojshme. Qëllimet e saj, Fondacioni i plotëson përmes:

  • dhënies së granteve, borxheve dhe llojeve tjera të përkrahjes financiare, të njëhershme ose vazhdueshme për personat fizikë dhe juridikë të cilët realizojnë aktivitete në pajtim me misionin e FISHHM-së.
  • implementimit të programeve operative për promovimin e ideve inovative për zhvillim dhe rritje të personave fizikë dhe juridikë të cilët realizojnë aktivitete në pajtim me misionin e FISHHM-së, dhe
  • realizimit të aktiviteteve tjera humanitare dhe zhvillimore për të cilat Themeluesi dhe Këshilli drejtues konsideron që janë adekuate për plotësimin e misionit të FISHHM-së.

Programi "Forumet në bashkësi" realizohet në kuadër të programit të FISHHM-së për shoqëri të hapur. Programi për shoqëri të hapur ka për qëllim ta nxisë zhvillimin e shoqërisë së hapur dhe t'i zhvillojë vlerat dhe parimet e qytetarëve përmes përkrahjes së organizatave joqeveritare dhe nismave qytetare, si dhe përmes përfaqësimit dhe lobimit për realizimin e praktikës demokratike dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në krijimin e politikës publike. Prioritetet e programit për shoqëri qytetare janë:

  • ndërtimi i kapaciteteve të shoqërisë qytetare për zhvillimin e politikës publike, përfaqësimit dhe lobimit;
  • mbikëqyrja dhe/ose lehtësimi i krijimit dhe realizimit të politikës publike;
  • zhvillimi i partneriteteve për zhvillimin e bashkësive mes OJQ-ve, institucioneve publike, pushtetit lokal, mediave dhe sektorit privat;
  • pjesëmarrja e barabartë e grupeve pakicë dhe të margjinalizuara në jetën publike;
  • pjesëmarrja dhe ndikimi qytetar në proceset për qasje në BE dhe proceset reformuese.

 
Kontakt:
FISHHM - Programi për shoqëri qytetare 
Bul. Jane Sandanski 111
1000 Shkup

Tel. ++ 389 -2-2403-010
Fax. ++ 389-2-403-009
Е-mail: Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa
Share
 

Na ndiqni në

FacebookTwitter

Општински буџет за граѓаните

оpstinski-budzet-1

Doracak – Forum i bashkësisë me 11 hapa

priracnik-vo-11-cekori-alb

 

Priracnik-Forum-vo-zaednicata-ALB-1

Buletin | Shtator 2015


Forumi vo zaednicata Sep 2016 ALB-1

Buletin | Mars 2015


forumi-bilten-4-mk

Buletin | Shtator 2015


bilten-septemvri-2015-alb-1

Buletin | Shkurt 2014


Forumi vo zaednicata Mart 2015 ALB
“Forume në bashkësi“ është program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim implementuar nga Njësia për Koordinimin e Forumeve fioom